IT-audits

Als organisatie doet u zo nu en dan grote investeringen in systeemontwikkeling of implementatie van pakketsoftware. U wilt dan zekerheid over de gekozen architectuur en de doelmatigheid, performance en stabiliteit van de geïmplementeerde of ontwikkelde informatiesystemen. Want uw bedrijfsvoering mag natuurlijk niet in gevaar komen. Een formele, onafhankelijke toetsing van uw IT met heldere rapportages en adviezen biedt daarbij houvast.

Onafhankelijke toetsing van uw IT

Aquila kan als externe partij – onafhankelijk van de softwareontwikkeling of -implementatie – audits op diverse aandachtsgebieden uitvoeren:

(Software)architectuur

Wij toetsen of het applicatielandschap en de applicaties zodanig gestructureerd zijn zodat kosten van aanpassingen minimaal kunnen blijven en uw (software)architectuur toekomstbestendig is.

Onderhoud

We onderzoeken of de applicaties zodanig ontwikkeld zijn dat ze eenvoudig en met weinig kosten te onderhouden zijn, ook door derden.

Performance

We meten de performance en geven oplossingsrichtingen voor bottlenecks.

N
Kwaliteit systeem

We toetsen of de kwaliteit is gewaarborgd. Is de kwaliteitsborging tijdens de ontwikkeling ingebed, bijvoorbeeld via reviews, test- en deploymentstrategie? En voldoet dit?

Voorbeelden IT-audits:

 • Referentiearchitectuur en flexibiliteit van de informatiesystemen van een pensioenverzekeraar
 • Toetsing technische en economische levensduur inclusief functiepuntanalyse van legacy-applicaties van een uitzendorganisatie
 • Verbeteren onderhoudbaarheid informatiesysteem van een vakantieverblijfaanbieder
 • Architectuur, softwareontwikkeling en kwaliteitssysteem van een schadeverzekeraar
 • Mendixapplicaties van een grootwinkelketen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bel 0172-63 68 40 of mail ons op info@aquila.nl

Voordelen

 • U hebt inzicht in de kwaliteit en efficiëntie van de softwareproductie.
 • U hebt inzicht in de kwaliteit en onderhoudbaarheid van informatiesystemen.
 • U krijgt oplossingen aangedragen voor eventuele problemen in de software.
 • U kunt uw leveranciers beter aansturen.
 • Conclusies kunnen leiden tot lagere ontwikkelkosten voor u.

Opties

 • Wensen vanuit gebruikers of vanwege compliance of efficiency? Wij gaan ermee aan de slag.
 • Flexibiliteit in architectuur: public of private cloud, of on-premise op uw eigen servers.
 • Uitbreiden met nieuwe functionaliteiten die bedrijven, consumenten of burgers waarderen.
 • 24/7 Realtime-interactie en gegevensverwerking.

Interesse?