Aquila gaat samenwerken met Customer Excellence specialist MLC voor klanten in het publieke domein!

Aquila heeft een partnership gesloten met MLC, specialist op het gebied van Customer Experience Management, Digitale procestransformatie en In Control . Een organisatie met een lang track-record in verschillende markten en bij vele opdrachtgevers. De bundeling van krachten geeft een boost aan de dienstverlening van Aquila en MLC op het gebied van digitale procestransformaties binnen de publieke domein.

‘Gartner voorspelt dat de wereldwijde markt voor low-code ontwikkelingstechnologieën in 2021 met 23% zal groeien’ (Gartner, februari 2021)

Met deze samenwerking helpen Aquila en MLC klanten in het publieke domein met het versnellen en vereenvoudigen van digitale procestransformaties en het realiseren van een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige bedrijfsvoering. Essentieel in een tijd waarin digitalisering en transparantie de basis is voor de bedrijfsvoering en een hoge mate van wendbaarheid wordt gevraagd van publieke organisaties. Door de krachten te bundelen kunnen Aquila en MLC klanten nog beter adviseren en helpen bij het inrichten van hun (digitale) bedrijfsprocessen.

‘Onze samenleving is digitaal in transitie. Die transitie biedt nieuwe mogelijkheden en enorme kansen voor onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn. Denk aan het efficiënt en effectief inrichten van processen of het verlagen van drempels om met elkaar in contact te komen’ (Digitale Agenda Gemeenten 2024, VNG).

Het proces centraal in digitale procestransformatie en technologische verandering
Technologische ontwikkelingen hebben al decennialang een grote invloed op organisaties in het publieke domein. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren alleen nog maar groter en belangrijker worden bij het realiseren van de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige bedrijfsvoering. Hoewel niet iedere ontwikkeling evenveel invloed heeft is het wel essentieel om stil te staan bij het doel waarmee bepaalde technologieën in de organisatie het beste kunnen worden ingezet en de plaats waar een technologie de grootste meerwaarde biedt. De tijd van het selecteren van één groot systeem voor de gehele bedrijfsvoering is voorbij. Publieke organisaties zullen vanuit verschillende typen processen naar de juiste technologie moeten kijken waarbij low code zijn toegevoegde waarde steeds meer bewijst.

Job Mol, verantwoordelijk voor het publieke domein binnen MLC, over de samenwerking met Aquila:

‘Technologische ontwikkelingen kunnen de centrale positie voor processen en data faciliteren, maar dit vereist wel een goede inzet van de technologie. We zien dat succesvolle publieke organisaties ten aanzien van nieuwe technologieën veelal werken aan of gebruik maken van kleine, specialistische oplossingen. Hier kan low code een belangrijke rol in spelen. Zowel wat de realisatie van oplossingen betreft maar ook als ‘connector’ tussen applicaties onderling’.

Cees Hoekstra van Aquila vult hierop aan dat het ontwikkelen met moderne low code platforms legio nieuwe kansen biedt voor het publieke domein.

‘Door de intuïtieve visuele manier van ontwikkelen heeft men sneller resultaat. Niet onbelangrijk in een wereld waar technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en burgers en ondernemers dit vertaald willen zien naar toepassingen die zij gebruiken. De komst van nieuwe oplossingen is vaak ook het moment waarop publieke organisaties de bestaande werkwijze en processen onder de loep nemen. Een low code platform kan snel en flexibel meebewegen met nieuwe inzichten en breng het resultaat direct in de praktijk’.

Door de samenwerking tussen Aquila en MLC kunnen slimme maatwerk oplossingen aan worden geboden aan die het best passen bij de klantcasus en efficiënt geïmplementeerd kunnen worden.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op via info@aquila.nl.