Security by design: pentesten

Security by design: pentesten

Security by design: pentesten Geschreven door Rob Dekkers In de voorgaande blogs hebben we allerlei aspecten van het ontwikkelen van een veilige Mendix app besproken. In deze blog gaan we in op het verifiëren van de maatregelen ter voorkoming of vermindering van...
Security by design: kwetsbaarheden van de browser

Security by design: kwetsbaarheden van de browser

Security by design: kwetsbaarheden van de browser Geschreven door Rob Dekkers In de vorige blogs hebben we specifiek gekeken naar kwetsbaarheden in een Mendix app en maatregelen om risico op misbruik te verminderen of te vermijden. In deze blog zullen we enkele...
Security by design: integriteit van data

Security by design: integriteit van data

Security by design: integriteit van data Geschreven door Rob Dekkers Data-integriteit betreft de juistheid en consistentie van de opgeslagen gegevens. De gegevens ontstaan via de daarvoor ingerichte processen of worden door geautoriseerde en bekwame gebruikers...
Security by design: autorisatie

Security by design: autorisatie

Security by design: autorisatie Geschreven door Rob Dekkers Autorisatie is een belangrijk mechanisme om de veiligheidsaspecten vertrouwelijkheid en integriteit van de app te kunnen garanderen. Gebruikers mogen alleen inzien en wijzigen waartoe zij gerechtigd zijn. Een...
Security by design: client API

Security by design: client API

Security by design: client API Geschreven door Rob Dekkers In een vorig blog Security by design: architectuur Mendix hebben wij de architectuur van een Mendix app beschreven. Daar werd melding gemaakt van de client API, een interface voor widgets en custom Javascript...