CASE – Emma at Work

Minimaal 5.000 jongeren begeleiden naar werk

//jongerenportaal //customer journey //geautomatiseerd matchen

Emma at Work helpt jongeren met een chronische fysieke aandoening aan werk. Hiervoor brengen ze jongeren, werkgevers en coaches samen. Dit matchen gebeurde ‘handmatig’. Aquila ontwikkelt een portal waarmee jongeren de regie nemen in hun ontwikkeling en brengt hen geautomatiseerd in contact met de juiste werkgevers en begeleiders. Zo kunnen consultants zich focussen op het ondersteunen van de jongeren en wordt de ambitie haalbaar om in 4 jaar 5.000 jongeren te begeleiden naar werk.

Een eigentijds portal voor jongeren met een chronische fysieke aandoening

Stichting Emma at Work is in 2006 ontstaan vanuit het Emma Kinderziekenhuis/ AMC. Consultants en vrijwilligers van Emma at Work begeleiden en bemiddelen jongeren van 15 tot 30 jaar met een chronische fysieke aandoening naar werk en ondersteunen hen in hun ontwikkeling. Deze missie slaagt alleen als jongeren worden verleid zich in te schrijven bij Emma at Work en kunnen werken aan hun ontwikkeling.

Er is een portal nodig die dit op een laagdrempelige manier ondersteunt. Voorheen downloadden jongeren een formulier van de website. Dit werd door de consultants verwerkt, vervolgens werd er handmatig gematcht. Een tijdrovend proces.

‘Nu de applicatie het matchen grotendeels overneemt, kunnen we een jongere veel beter op maat begeleiden naar passend werk.’

Aanpak? Heldere afspraken, Agile werkwijze

Gestart is met een Sprint 0, waarin we:

 • de manier van samenwerken hebben bepaald;
 • de projectorganisatie hebben opgezet;
 • de eisen, wensen en fases hebben besproken;
 • een aantal schermen van de te ontwikkelen applicatie hebben gemaakt om een gevoel te geven van de mogelijkheden: 1e versie.

Besloten is om de processen aan de hand van customer journeys opnieuw te ontwerpen en deze daarna Agile te ontwikkelen. Met als doel om veel jongeren te onboarden en de consultants van Emma at Work maximaal te ondersteunen in hun werkzaamheden. Dit is gedaan in sprints van 2 weken waarbij is toegewerkt naar een Minimum Viable Product (MVP) in 3 maanden.

In de 2 opvolgende maanden is er functionaliteit aan de applicatie toegevoegd om de processen en gebruikerservaring – user experience en user interface design – verder te verbeteren.

Oplossing? Geautomatiseerd matchen en consultants ondersteunen

l

Laagdrempelig inschrijven

Jongeren schrijven zich op een laagdrempelige manier in. Vervolgens kunnen ze hun profiel met cv aanmaken, aanpassen, aanvullen met werkervaring en zoeken naar passende vacatures.

b

Training & hulp regelen

Ook kunnen zij trainingen en cursussen volgen van Emma at Work. Daarnaast kunnen zij hulpvragen uitzetten bij coaches en begeleiders, en hen direct mee laten kijken in hun profiel.

b

Werkgeversprofiel beheren

Werkgevers kunnen een bedrijfsprofiel aanmaken, beheren en vacatures plaatsen.

Geautomatiseerd matchen

Jongeren en werkgevers met een passende vacature vinden elkaar via een geautomatiseerd matchingsproces.

Naar werk begeleiden

Voorheen verzorgden de consultants van Emma at Work dit ‘matchen’. De applicatie neemt deze handelingen over. Zo kunnen de consultants zich volledig concentreren op hun eigenlijke taak: jongeren begeleiden naar werk.

b

Overzicht hebben

Ook hebben zij inzicht in onderhanden werk, status van de jongere, beschikbare vacatures en begeleidingsverslagen. Daarnaast kunnen zij gegevens van organisaties beheren waarmee Emma at Work samenwerkt, zoals sponsors, donateurs en vrijwilligers.

0

Makkelijk uitbreiden

Toekomstige uitbreiding met gegevens en processen voor payrolling is mogelijk.

Resultaten? De tussenstand

De applicatie is in februari 2019 live gegaan.

 • Agile aanpak. Emma at Work bepaalt de inhoud van de sprints. Dagelijks contact en snelle respons Aquila op wensen en veranderingen.
 • Schaalbare oplossing. Gestart met een MVP voor een marketingcampagne. In de volgende fases wordt telkens een nieuwe functionaliteit toegevoegd.
 • Geautomatiseerde matching. Jongeren en vacatures van werkgevers worden gematcht op criteria zoals beschikbaarheid, regio, beperking en opleiding.
 • Korte doorlooptijden. Sprints van 2 weken. MVP gereed in 3 maanden.
 • Gebruikersvriendelijk en uitnodigend. Jongeren moeten verleid worden met Emma at Work samen te werken. Dit gebeurt met een eigentijdse en moderne vormgeving toegesneden op jongeren en volgens de huisstijl van Emma at Work.
 • Compliant. Bij het ontwerp van de applicatie en ontwikkeling wordt nadrukkelijk rekening gehouden met privacygevoelige persoonsgegevens.
 • Cloud. Mendix Cloud. ISAE 3402 type II gecertificeerd. Gegevens staan in de EU. Het 2e lijnsbeheer van de applicatie wordt door Aquila verzorgd.

maanden doorlooptijd

benodigde fte medewerkers

Cees Hoekstra

Managing Director

Overige cases

Winnen met zonne-energie

Bij energieleverancier Vrijopnaam wekken klanten zelf hun energie op met zonnepanelen uit Nederlandse zonneparken. Klanten kopen via de website zonnepanelen, besparen zo energie en zien op de app hoeveel energie zij opwekken. Dankzij de samenwerking met Aquila verloopt dit proces geheel digitaal. Efficiënt voor Vrijopnaam. Inzichtelijk en prettig voor hun klanten.

LEES MEER

Nr. 1 digitale verzekeraar

Interamerican wil de nr. 1 digitale verzekeraar van Griekenland worden. Binnen 1 jaar want de concurrentie is moordend. Aquila ontwikkelt een IT-platform dat slim inspeelt op de bestaande infrastructuur met legacy-systemen, processen versnelt, claims afhandelt, het beheer en papiergebruik minimaliseert. Dat leidt tot meer tevreden klanten en tussenpersonen, en dat is precies de bedoeling.

LEES MEER

Verzekerd van een toekomstbestendig polisbeheer

Door de jaren heen heeft een Nederlandse top 3 verzekeraar veel verschillende pensioen- en levensverzekeringen gelanceerd. Naast grote portefeuilles zijn er ook restportefeuilles van tijdelijke, minder succesvolle of niet meer verkochte verzekeringen waarvan de verplichtingen nog jaren doorlopen. De restportefeuilles verschillen in samenstelling en worden geadministreerd in dure legacy-systemen. Aquila ontwikkelt in 7 maanden een schaalbare, compliant en efficiënte oplossing.

LEES MEER

Interesse?