Agile Business Process Management en low-code oplossingen in het publieke domein

De laatste jaren zijn de wensen en eisen van burgers, bedrijven en instellingen ten opzichte van publieke organisaties veranderd. Ze verwachten dat publieke organisaties meer doen dan alleen het leveren van een product of dienst. Als publieke organisatie moet je steeds meer taken uitvoeren, transparant zijn, burgers betrekken, kosten besparen en innoveren in een omgeving die steeds complexer en veeleisender wordt. Het gaat er dus allang niet meer om of je hier als publieke organisatie wat mee moet, maar juist hoe je invulling geeft aan al deze ontwikkelingen. Hoe kun je als publieke organisatie een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering blijven voeren in een snel veranderende wereld. Hoe zorg je er nu voor dat je snel  kan mee veranderen en welke skills heb je hiervoor nodig?

De hierboven beschreven complexiteit en de snelheid waarmee dit gebeurt,  vraagt om een andere inrichting van publieke organisaties om doeltreffend, doelmatig en rechtmatig te kun­nen blijven opereren. Een aanpak die het verandervermogen en de wendbaarheid van organisaties vergroot op basis van ‘Agile Business Proces Management (BPM)’.

Agile Business Proces management (BPM)

Agile BPM realiseert, vanwege het kort-cyclisch karakter, voorspelbare resultaten voor burgers, bedrijven en instellingen. De aanpak is gericht op het sneller realiseren van verbeteringen binnen klant- en ketenprocessen. Hierbij ligt de focus altijd op het realiseren van de organisatorische doelstellingen van organisaties. Het principe werkt aan de hand van sprints, met korte en overzichtelijke stappen (iteraties). Dit maakt het eenvoudiger om tussentijds bij te sturen, waardoor je wendbaarder bent om in te spelen op veranderingen. Met deze aanpak kun je niet alleen snel kleine successen boe­ken, maar ook grote verandertrajecten realiseren. Hierbij worden in multifunctionele teams vanuit diverse lagen in de organisatie het veranderproces doorlopen. Hiermee zijn de resultaten snel zichtbaar op de werkvloer en wordt het verandervermogen van de organisatie vergroot.

Processen ondersteunt door Low-code oplossingen

In de praktijk blijkt echter dat processen niet altijd effectief en efficiënt worden ondersteunt door systemen en dat de hoeveelheid en complexiteit van applicaties de benodigde wendbaarheid en snelheid van veranderen negatief beïnvloeden. Een oplossing voor dit probleem ligt in het toepassen van low-code oplossingen. Waarom?

Ontwikkelen met behulp van een low-code platform biedt bij uitstek de mogelijkheid om kort cyclisch verbeteringen binnen klant- en keten-processen te realiseren. Dit komt omdat er niet meer wordt gecodeerd, maar gebruik wordt gemaakt van kant-en-klare codeobjecten en drag-and-drop-tools om visuele modellen van de logica, integraties en interface van een app te maken. Hierdoor en door hergebruik van vaste onderdelen kan tot 10x sneller applicaties worden ontwikkeld. Hierdoor leveren developers volledig werkende functies binnen enkele uren of dagen op die daadwerkelijk ondersteuning bieden bij de uitvoering van processen.

Maar er is nog een groot voordeel en dit heeft te maken met de directe betrokkenheid en continue afstemming met de business partners, meestal volgens de Agile/Scrum methode. Door de korte doorlooptijden binnen een project is deze betrokkenheid hoog en ontstaat een gevoel van continue progressie en wordt het verandervermogen van organisaties vergroot. Daarnaast is de business door de visualisatie met low-code in staat te begrijpen waartoe de functionaliteit dient en kan er direct worden aangeven of de software tot het gewenste resultaat leidt. Hierdoor nemen effectiviteit en efficiency toe wat van invloed is op doorlooptijd en kosten.

Verdere voordelen van low-code is de ondersteuning die het platform biedt. Het onderhouden en updaten van apps verloopt efficiënter en soepeler. Het doorvoeren van verbeteringen en bugfixes kunnen binnen enkele minuten gerealiseerd worden. En met een low-code platform zijn dataconnectors en securitycomponenten van de app al ontwikkeld. Het is dan alleen een kwestie van het implementeren van deze onderdelen in een nieuwe app. Dat zorgt voor een veel minder hoog risico dan wanneer dergelijke componenten steeds opnieuw handmatig ontwikkeld worden.

Inmiddels zijn low-code platformen niet meer weg te denken als het om het ontwikkelen van applicaties gaat. Het beeld leeft nog vaak dat low-code niet geschikt is voor het ontwikkelen van complexe applicaties of dat developers in hun vrijheid worden beperkt. Beide stellingen zijn onjuist. Er worden juist meer en meer complexe oplossingen ontwikkeld met low-code vanwege snelheid, directe toegevoegde waarde voor de business en de lagere kosten. En juist voor complexere oplossingen is IT-kennis noodzakelijk. Bij low code ligt de focus op het gemakkelijker maken van de applicatieontwikkeling, maar wel met alle vrijheid die het traditioneel programmeren ook had. Low-code ontzorgt Developers. Zij kunnen zich met name bezighouden met het creëren en zijn minder bezig met devops.

Samengevat

Door de combinatie van Agile BPM en de inzet van low code toepassingen kan kort cyclisch worden verbeterd. Procesoptimalisaties kunnen snel worden doorgevoerd, omdat ondersteunende functionaliteiten snel kunnen worden ontwikkeld. Hiermee wordt de procesuitvoering optimaal ondersteunt door systemen waardoor zowel het verandervermogen als de dienstverlening van publieke organisaties wordt vergroot.

Wil je meer weten over Agile BPM, low code toepassingen of de combinatie van beide, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op via 0172-636840 of mail naar info@aquila.nl.

Auteurs:

Job Mol
Senior consultant MLC
Agile BPM en Business Process Transformatie
job.mol@m-lc.nl

 

Cees Hoekstra
Directeur Aquila
Low code specialist
c.hoekstra@aquila.nl