Security by design: integriteit van data

Security by design: integriteit van data

Security by design: integriteit van data Geschreven door Rob Dekkers Data-integriteit betreft de juistheid en consistentie van de opgeslagen gegevens. De gegevens ontstaan via de daarvoor ingerichte processen of worden door geautoriseerde en bekwame gebruikers...
Security by design: autorisatie

Security by design: autorisatie

Security by design: autorisatie Geschreven door Rob Dekkers Autorisatie is een belangrijk mechanisme om de veiligheidsaspecten vertrouwelijkheid en integriteit van de app te kunnen garanderen. Gebruikers mogen alleen inzien en wijzigen waartoe zij gerechtigd zijn. Een...
Security by design: client API

Security by design: client API

Security by design: client API Geschreven door Rob Dekkers In een vorig blog Security by design: architectuur Mendix hebben wij de architectuur van een Mendix app beschreven. Daar werd melding gemaakt van de client API, een interface voor widgets en custom Javascript...
Security by design: authenticatie

Security by design: authenticatie

Security by design: authenticatie Geschreven door Rob Dekkers In de vorige blog Security by design: architectuur Mendix hebben wij de architectuur van een Mendix app beschreven. In deze blog zullen we meer details van de authenticatie, het inloggen, van Mendix...
Security by design: architectuur Mendix

Security by design: architectuur Mendix

Security by design: architectuur Mendix Geschreven door Rob Dekkers In de vorige blog Security by design: introductie hebben wij gedefinieerd wat wordt verstaan onder een veilige applicatie. Daarin worden de aspecten vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en...